Reporting - rozesílání emailu


Úvod

Tento manuál řeší nastavení funkčnosti automatického rozesílání emailů pomocí funkce MAIL v REPORTING


Nastavení

Nejprve je nutné ověřit a konfigurovat soubor /CONFIG/config.xml
Zde musí být definována sekce pro rozesílání emailů. Příklad konfiguračního souboru kde zvýrazněná sekce musí být konfigurována. Do parametru „password“ vepište heslo nebo jej šifrujte pomocí MD5 a výsledný řetězec sem vložte. Pokud máte mail server tak konfigurován lze zadat i bez parametru „password“

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<palstat>
  <globalconfig>
    <mail>
      <email host="192.168.0.1" port="25" user="uzivatel" password="heslo" defaultmailaddress="palstat@jakost.cz"/>      
    </mail>
    <formulaproviders>omath,tex</formulaproviders>
  </globalconfig>
  <appconfig>
    <qsd>
      <allowmail>true</allowmail>
    </qsd>
    <msa>
      <htmlresults>false</htmlresults>
    </msa>
    <PRJ>
         <rtf>false</rtf>
      </PRJ>
  </appconfig>
</palstat>


Nastavení v modulu Reporting

Proveďte spuštění modulu Reporting v režimu designer.  /APL/SQLreporting.exe a licencí pro zasílání emailů.
-    Vyberte požadovaný reporting dotaz např.  „SPC Náměry mimo toleranční pole“
-    Přejděte na záložku „Editor“ a pod „nastavení“ najdete záložku „Mail“

Založení modulu

Je nutné definovat modul, který se bude zpracovávat při zaslání emailu. Pomocí žluté ikonky „Moduly“ v levé části. Modul pojmenujte například „SPC.mimo.tisk“ vytvořte si jeden záznam TYP TYP „TISKOVA SESTAVA“

Následně si pod sekcí „Moduly“ u modulu tisková sestava definujte tiskovou sestavu která se generuje do přílohy zaslaného emailem.

Nastavení emailů

Printscreen ukazující nastavení sekce MODULY a záložky EMAIL

 • Jednotlivé položky vyplňte takto (viz. obr):
  • Addresses: (seznam emailů na které se má reporting rozeslat)
  • AttachmentName: (jaký název má být pro přílohu emailu)
  • AttachStyle: (jakého formátu má výsledek reportingu být)
  • MailContent: (Obsah zprávy, vyplňte aby nemohl SPAM filtr vyloučit)
  • MailSubject: (Předmět zprávy, vyplňte vyplnění aby nemohl SPAM filtr vyloučit)
  • SenderAddress: (Email adresa odesilatele)
  • ModuleName: (Definujte název modulu k navázání na tiskovou sestavu)

Nastavení plánovače

V okně "Plánovač"

Active: musí být nastaveno na TRUE

Triggers: klinete na konci na ikonku tří teček a otevře se okno plánovače.  Kde definujte dny, hodiny a periodu spouštení.  Dny jsou zastoupeny číslem kdy 1 = pondělí. Ukázka níže bude spuštěna Po/Pá v 9:00. je tak vhodné nastavit spouštěč úloh ve Windows na 9:15 (každou hodinu)

Spouštění naplánovaných úloh

Pro fungování plánovače v PALSTAT je nutné ve Windows každou hodinu spouštět script z naplánovaných úloh pod účtem SYSTEM a to např. každou hodinu. Při každém spuštění scriptu z plánovače ve Windows dojde k ověření zda v Palstat není připravena úloha, která časově vyhovuje.

/APL/modulerunner.exe scheduler/smmailreport

Vhodné je vytvoření dávky, která bude svůj výstup ukládat do soboru v rámci instalace PALSTAT pro pozdější analýzu v případě problémů. Tento program bude každou hodinu v PALSTAT kontrolovat zda nějaký reporting nemá nastaven Plánovač a pokud ANO tak jej spustí. Pokud máte nastaven plánovač na 9:00 a Windows spustí ulohu v 9:30 tak se odeslání emailu provede, protože čas plánovače je v minulosti.

Palstat CAQ je dodáván společně s adresářem /PROCESS/ kde najdete i soubor "scheduler.mail.bat" který je předpřipraven pro spouštění a logování.

Ukázková dávka:
C:/PALSTAT/CONFIG/palstat.scheduller.smtp.bat

@ECHO OFF

C:
CD c:PALSTATAPL

modulerunner.exe scheduler/smmailreport MailReportModule > c:PALSTATtmpreporting.email.txt

DEBUG:

Pro debugování je možné rozesílání vynutit. POZOR může rozeslat obrovskému množství lidí pokud je tak nastaveno. ‚all‘ lze nahradit názvem reportu, který se má provést.

modulerunner.exe scheduler/smmailreport MailReportModule /force all

 

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí