CAQserver, nasazení


Licenční modul CAQserver rozšiřuje systému Palstat CAQ o několik funkcionalit, které podrobněji popisujeme na tomto odkazu. Modul je poskytován pouze zákazníkům s platnou servisní smlouvou a je zpoplatněn formou úpravy servisní smlouvy a jejím rozšířením dle platného ceníku.

Co obsahuje CAQserver

 • CAQservice
  • Zabezpečená forma distribuce konfigurace klientským stanicím.
  • Plánované zasílání reportů.
  • Notifikace.
  • Automatizace načítání datových souborů.
 • CAQapi
  • Přístup k datům systému Palstat CAQ pomocí datové vrstvy.
  • Možnost použití mobilních zařízení a aplikace CAQmobile, využívajících CAQapi.
 • CAQweb
  • Přístup k datovým reportům přes webový prohlížeč.
 • CAQportal

 

Jak proběhne instalace

 • Technik naší společnosti bude potřebovat přístup do vašeho sítové prostředí pomocí libovolné služby dálkového přístupu. Nejčastěji využíváme a doporučujeme TeamViewer.
 • Pro hladkou instalaci je doporučeno na cílovém stroji zpřístupnit Internet (Stažení instalačního balíku, Instalace komponent pro IIS)
 • Připravte si název SMTP serveru, případně jeho autorizaci.
 • CAQportal je konfigurován volitelně, pouze v případě přímého objednání. V takovém případě si definujte emailovou adresu na kterou bude aplikace reportovat abnormální stavy a výpadky komunikace. Vhodný je tak email IT oddělení.

 

 • Do vašeho síťové prostředí budou instalovány níže uvedené komponenty. Jednotlivé části lze rozmístit mezi různé stroje, ale toto doporučujeme provádět po konzultaci. Vhodné je umístění na jeden stroj pro přehlednost a snadnější správu.
  • CAQservice - Systémová služba, která bude naslouchat na nastaveném TCP portu, default 8001 a poběží pod místním účtem SYSTEM.
  • Internet Information Server (IIS) - Webový server + nutné komponenty pro provoz CAQapi a CAQweb
   • aplikace CAQapi (Konfigurace IIS Pool)
   • aplikace CAQweb (Konfigurace IIS Pool)


 

 

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí